Hoe om te gaan met verveling?

Een van de kenmerken van hoogbegaafde mensen is dat ze snel denken en snel kunnen werken waardoor ze snel klaar zijn met taken die andere mensen veel meer tijd kosten. Als je samenwerkt met anderen en van hun resultaten afhankelijk bent om verder te kunnen gaan met je eigen werk,  betekent dat vaak dat je tijd overhoudt.  Dan kan je vervelen, of je gaat iets doen.

Als je wacht totdat anderen zich aan jou aanpassen en sneller gaan werken of je meer taken gaan toeschuiven, heeft dat niet altijd het gewenste resultaat omdat ze bijvoorbeeld niet zien dat je niets te doen hebt of omdat ze hun manier van werken prettig vinden en die niet aanpassen aan jouw wensen. In het begin heb je tijd over om allerlei klusjes te doen die je nog even uitgesteld hebt, maar als je werkplek opgeruimd is en alle dingen gedaan zijn, dreigt verveling je werkplezier te bederven.

Verveling kan een groot probleem zijn; ongeveer een op de zeven werknemers  verveelt zich zo erg dat ze een boreout hebben. Dan verveel je je zo grondig en langdurig dat alle plezier in het werk verdwijnt. De werkdag strekt zich voor je uit en de tijd gaat extra traag en je sleept jezelf van taak naar taak. Je werk geeft geen uitdaging meer.

Je kan ook iets gaan doen. Afwachten totdat anderen jouw probleem oplossen is niet de beste strategie. Vraag je leidinggevende om extra taken, ga een cursus doen, zoek naar klussen die blijven liggen bij anderen die er geen tijd voor hebben, kijk of je je werk kan verrijken door andere taken op je te nemen. Je bent ooit aangenomen om een bepaalde functie te vervullen maar je hoeft niet te accepteren dat je functie zo blijft, wordt actief om je functie aan jouw mogelijkheden aan te passen.

Meer lezen? Philippe Rothlin & Peter Werder hebben een boek geschreven over boreout: Bore-out | als verveling je werk wordt.

Op de website van intermediair staat ook een artikel over dit onderwerp:  http://www.intermediair.nl/carriere/werk-en-leven/gezondheid-stress-burnout/bore-out-de-nieuwe-kantoorziekte