school voor slimme kinderen?

Deskundigen discussiëren over het nut van het gymnasium voor kinderen omdat dit schooltype te elitair en te wit zou zijn. Liever afschaffen en een schooltype creëren met een lange en brede brugklas. Zou dit werken voor hele slimme kinderen? Op de basisschool komen slimme kinderen vaak in de verdrukking omdat ze de aansluiting met klasgenoten missen, zou dat straks op de brede middenschool ook gebeuren? In de NRC vandaag een interessante column van Stine Jensen over dit onderwerp. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/25/afschaffen-gymnasia-lost-geen-enkel-probleem-op-a4094017

Ben je ongelukkiger als je slim bent?

Op de website van de BBC staat een artikel waarin de vraag wordt gesteld of je ongelukkiger bent als je heel slim bent. De schrijver van het artikel vindt verschillende observaties die lijken aan te tonen dat slim en gelukkig niet met elkaar samenhangen, en elkaar ook kunnen tegenwerken.

De schrijver geeft hier verschillende argumenten voor. Zijn eerste argument is dat slimme mensen niet altijd in staat zijn om  hun intelligentie te gebruiken om succesvol te zijn. Ze hebben soms, maar niet altijd, een carrière die past bij hun mogelijkheden. Slimme mensen hebben gemiddeld net zo veel te maken met verslaving, scheiding of zelfmoord. Daarin zijn slimme mensen niet beter, maar ook niet slechter, dan mensen die minder hoog scoren op een IQ test.

Het tweede argument van de schrijver is dat weten dat je heel slim bent en dat niet optimaal kunnen benutten, kan betekenen dat je ontevreden bent met je leven; al die dingen die je kon doen maar niet gedaan hebt, alle mogelijkheden die je niet hebt benut, kunnen je het gevoel geven dat je gefaald hebt.

Het derde argument is dat slimme mensen meer last hebben van de grote en kleine problemen in het leven, slimme mensen maken zich meer zorgen dan anderen. Mensen met een grotere verbale intelligentie kunnen hun problemen beter benoemen en zijn er langer mee bezig. Dit kan ook betekenen dat je vaker je problemen aanpakt, dan heeft het ook een positief effect.

Het vierde argument van de schrijver is dat slimme mensen niet in staat zijn om betere beslissingen te nemen door objectiever naar hun informatie te kijken. Slimme mensen zijn beter in staat om de zwakke plekken van anderen te zien maar kunnen dit niet gebruiken om hun eigen zwakke plekken of hun eigen vooringenomenheid goed te onderzoeken.

De schrijver legt jammer genoeg niet uit waarom slimme mensen daardoor minder gelukkig zouden zijn, het lijkt vooral te tonen dat slimme mensen net zo gevoelig zijn voor cognitieve vervormingen bij het vormen van een mening.

De schrijver raad ons aan om niet uit te gaan van een hoog IQ maar van wijsheid, het vermogen om tot een goed, onbevooroordeeld besluit te komen. Mensen die in een onderzoek wijze beslissingen namen, bleken meer tevreden te zijn met hun leven en relaties en leken minder last te hebben van piekeren en spanning. Gelukkig is wijsheid te trainen, over je eigen problemen praten in de derde persoon enkelvoud, zou een manier kunnen zijn om tot betere besluiten te komen.

Voor wie het wil nalezen en zelf een mening wil vormen of slimme mensen ongelukkiger zijn, het artikel is hier te vinden.

Mijn baas is minder slim dan ik

Het lijkt oneerlijk; je leidinggevende is iemand die meer verdiend en meer macht heeft maar die je intellectueel de baas bent. Zou het niet eerlijker zijn als je capaciteiten beloond worden en je meer te zeggen hebt?

Slimmer is niet altijd beter, goed een team kunnen leiden en bijdragen aan het behalen van de  doelen van de organisatie, zijn voor een leidinggevende belangrijke taken. Vakinhoudelijk de beste zijn, hoeft daar niet aan bij te dragen. Een goed netwerk, mensenkennis, overtuigingskracht en een duidelijke visie zijn voor een leidinggevende belangrijke vaardigheden. Je baas kan dus minder slim zijn en toch meer te zeggen hebben.

Hoe kan je het beste met deze situatie omgaan? Staar je niet blind op de gebreken die je bij je leidinggevende ziet maar let ook op wat hij of zij wel kan. Ga niet strijden met de baas, die wint meestal. Ga ook niet aan iedereen vertellen hoe dom of slecht je leidinggevende is, dat maakt je niet beter in de ogen van anderen.

Bedenk waar je leidinggevende wel goed in is en probeer hem of haar hierin te waarderen. Steun je leidinggevende met de vaardigheden waar hij of zij minder goed in is en waar je zelf beter in bent.

Heb je zelf uitdaging nodig, wil je leren en groeien? Kijk wat andere mensen in de organisatie hierin voor je kunnen betekenen. Ga op zoek naar projecten waarin je kunt laten zien waar je goed in bent en waarin je een bijdrage kan leveren voor het team en de organisatie. Zo blijf je positief en verspil je geen tijd en energie aan iets wat toch niet te veranderen is.

Hoe om te gaan met verveling?

Een van de kenmerken van hoogbegaafde mensen is dat ze snel denken en snel kunnen werken waardoor ze snel klaar zijn met taken die andere mensen veel meer tijd kosten. Als je samenwerkt met anderen en van hun resultaten afhankelijk bent om verder te kunnen gaan met je eigen werk,  betekent dat vaak dat je tijd overhoudt.  Dan kan je vervelen, of je gaat iets doen.

Als je wacht totdat anderen zich aan jou aanpassen en sneller gaan werken of je meer taken gaan toeschuiven, heeft dat niet altijd het gewenste resultaat omdat ze bijvoorbeeld niet zien dat je niets te doen hebt of omdat ze hun manier van werken prettig vinden en die niet aanpassen aan jouw wensen. In het begin heb je tijd over om allerlei klusjes te doen die je nog even uitgesteld hebt, maar als je werkplek opgeruimd is en alle dingen gedaan zijn, dreigt verveling je werkplezier te bederven.

Verveling kan een groot probleem zijn; ongeveer een op de zeven werknemers  verveelt zich zo erg dat ze een boreout hebben. Dan verveel je je zo grondig en langdurig dat alle plezier in het werk verdwijnt. De werkdag strekt zich voor je uit en de tijd gaat extra traag en je sleept jezelf van taak naar taak. Je werk geeft geen uitdaging meer.

Je kan ook iets gaan doen. Afwachten totdat anderen jouw probleem oplossen is niet de beste strategie. Vraag je leidinggevende om extra taken, ga een cursus doen, zoek naar klussen die blijven liggen bij anderen die er geen tijd voor hebben, kijk of je je werk kan verrijken door andere taken op je te nemen. Je bent ooit aangenomen om een bepaalde functie te vervullen maar je hoeft niet te accepteren dat je functie zo blijft, wordt actief om je functie aan jouw mogelijkheden aan te passen.

Meer lezen? Philippe Rothlin & Peter Werder hebben een boek geschreven over boreout: Bore-out | als verveling je werk wordt.

Op de website van intermediair staat ook een artikel over dit onderwerp:  http://www.intermediair.nl/carriere/werk-en-leven/gezondheid-stress-burnout/bore-out-de-nieuwe-kantoorziekte